Home
Wegbeschrijving naar het leslokaal


Het adres is M. Noéstraat 15 3050 Oud-Heverlee. Dit is het adres voor het geheel van gebouwen, speeltuin en parkings die eigendom zijn van de gemeente Oud-Heverlee. De weg naar het voormalig bosmuseum (het leslokaal) is niet zo gemakkelijk te vinden voor wie de omgeving niet kent. Het voormalig bosmuseum bevindt zich in de zoetwaterspeeltuin zelf. Wel helemaal achteraan, achter de minigolf.


Komende van de Waversebaan:

Rij de M. Noélaan op, de parking aan je linkerkant voorbij tot aan de feestzaal/bibiotheek  "De Roosenberg".  Rij aan je linkerkant naast de zaal een eenrichtingsweg naar omhoog naar de achtergelegen parking. Volg deze weg, eerste stuk is verhard tot na de bocht naar rechts, volg het onverharde stuk 50m en neem dan de bocht naar links. Hier kom je aan een aantal parkings. Om het bosmuseum te bereiken neem je de tweede parking links. Uiterst links van deze parking zie je een groen hek dat openstaat en volg het pad rechtdoor tot aan het witte gebouw. parkeren aan het gebouw zelf is niet toegelaten behoudens uitzonderingen.


Komende van Blanden/Vaalbeek:

Volg de weg naast de vijvers tot aan de wegversmalling, onmiddellijk na de versmalling de eenrichtingsweg naar omhoog volgen tat aan de achtergelegen parking.

Volg deze weg, eerste stuk is verhard tot na de bocht naar rechts, volg het onverharde stuk 50m en neem dan de bocht naar links. Hier kom je aan een aantal parkings. Om het bosmuseum te bereiken neem je de tweede parking links. Uiterst links van deze parking zie je een groen hek dat openstaat en volg het pad rechtdoor tot aan het witte gebouw. Parkeren aan het gebouw zelf is niet toegelaten behoudens uitzonderingen.Voor wie een eind wil stappen: je kan  parkeren op de grote parking en via de vroegere toegang tot de zoetwaterspeeltuin stappen naar het witte gebouw achteraan het zoetwaterpark.
Kunstcollectief Oud-Heverlee

Het Kunstcollectief Oud-Heverlee is een feitelijke vereniging die actief is in het domein van de amateurkunsten en die tot doel heeft de volwassenen activiteit  zoals die was in de GST voortzet.   Daardoor kunnen de meesten zich terug in de kunst bekwamen  kunnen er nieuwe leerlingen, bij voorkeur uit de gemeente, kennismaken met de voorziene disciplines. De doelstelling is dat de cursisten minimaal 24 lessen krijgen gespreid van september tot juni. Daartoe huurt de vereniging het voormalige bosmuseum  achter in de speeltuin van het Zoetwater  (aparte ingang via parking OHL) van de  gemeente. (zie foto van het leslokaal, naast ons embleem bovenaan deze pagina) De leerlingen worden individueel begeleid en maken vorderingen op hun eigen tempo. De disciplines zoals aquarel, kunstvorming (gericht op schilderen  's avonds, op dinsdag aquarel en op donderdag (diverse technieken) en keramiek (woensdagvoormiddag) worden door de vereniging aangeboden. In het najaar van 2015 is een tekencursus gestart en die nu een volwaardige jaarcursus geworden is. In deze cursus wordt eerst klassikaal lesgegeven over het behandelde thema, waarna tijdens  resterende lestijd het lesmateriaal individueel wordt ingeoefend. in 2018 werd ook een cursus initiatie tekenen/aquarel gestart.


 


De vereniging staat open voor  iedereen  (vanaf 18 jaar) die belangstelling heeft in kunst en haar aanverwanten. Via een lidmaatschapssysteem waarbij de leden een zeer beperkte bijdrage betalen kunnen ook  niet-cursisten een band met de vereniging behouden of opbouwen. Zij  worden ook  regelmatig op de hoogte gebracht van tentoonstellingen, kunstinformatie, de eigen activiteiten en de activiteiten die de gemeente op het gebied van kunst ontplooit.


Wat hebben we gecreëerd ?    http://kunstgalerij.kunstcollectief-oh.be/#!home


 

Werkjaar 2020-2021


Voor het werkjaar 2020-2021 zullen we dit najaar een beperkte reeks lessen aanbieden. Een aantal coronamaatregelen zijn nog altijd van toepassing.(omdat deze maatregelen voortdurend aan verandering onderhevig zijn en omdat er werken aan het leslokaal bezig zijn zal de informatie over de nieuwe lessenreeksen half september op de website verschijnen). 


Ben je geïnteresseerd in het volgen van een cursus, laat zeker niet na met ons contact op te nemen. Misschien kan je niet onmiddellijk aansluiten bij de cursus van je keuze, maar naarmate er een versoepeling komt in de corona(-oppervlakte) normen kunnen er in de groepen (behalve keramiek) nieuwe cursisten toegelaten worden tot het maximumaantal is bereikt.Aangeboden cursussen: 


Aquarel op dinsdagavond

Keramiek op woensdagvoormiddag: volzet

Tekenen op donderdagnamiddag:

Kunstvorming (diverse technieken) op donderdagavond: 

Tekenen/aquarel basiskennis op dinsdagvoormiddag: