HomeKunstcollectief Oud-Heverlee

Kunstcollectief Oud-Heverlee is een feitelijke vereniging die actief is in het domein van de amateurkunsten en die tot doel heeft de volwassenen activiteit  zoals die was in de GST voortzet.   Daardoor kunnen de meesten zich terug in de kunst bekwamen  kunnen er nieuwe leerlingen, bij voorkeur uit de gemeente, kennismaken met de voorziene disciplines. De doelstelling is dat de cursisten in normale omstandigheden minimaal 24 lessen krijgen gespreid van september tot juni. Daartoe huurt de vereniging het voormalige bosmuseum  achter in de speeltuin van het Zoetwater  (aparte ingang via parking OHL) van de  gemeente. (zie foto van het leslokaal, naast ons embleem bovenaan deze pagina) De leerlingen worden individueel begeleid en maken vorderingen op hun eigen tempo. De disciplines zoals aquarel, kunstvorming (gericht op schilderen  's avonds, op dinsdag aquarel en op donderdag (diverse technieken) en keramiek (woensdagvoormiddag) worden door de vereniging aangeboden. In het najaar van 2015 is een tekencursus gestart.  In deze cursus wordt eerst klassikaal lesgegeven over het behandelde thema, waarna tijdens  resterende lestijd het lesmateriaal individueel wordt ingeoefend. 


De vereniging staat open voor  iedereen  (vanaf 18 jaar) die belangstelling heeft in kunst en haar aanverwanten. Via een lidmaatschapssysteem waarbij de leden een zeer beperkte bijdrage betalen kunnen ook  niet-cursisten een band met de vereniging behouden of opbouwen. Zij  worden ook  regelmatig op de hoogte gebracht van tentoonstellingen, kunstinformatie, de eigen activiteiten en de activiteiten die de gemeente op het gebied van kunst ontplooit.


Op onze fotogalerij kan iedereen kan ontdekken wat we tijdens de lessen doen. Er zijn verschillende albums aangemaakt waar de vorderingen jaar na jaar kunnen gevolgd worden.